Webbutik

"Vill du ligga med mid då?" - En kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

”Min sexualitet – min rätt” är ett projekt av organisationerna RFSU och Funktionsrätt Sverige under åren 2020-2023. Tillsammans vill de lära sig mer om situationen för personer med en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Projektet tittar specifikt på hur personerna mår och tänker kring sex, sexualitet och hälsa. Målet är mer kunskap, att arbeta för rättigheter och en bättre situation för personer med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Rapporten berättar hur personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom mår när det gäller sex och relationer. Rapporten har lättlästa sammanfattningar i början av alla avsnitt.
Artikelnr: RFSUD-92975