Webbutik

Tell me more!

Rapporten presenterar barns egna åsikter om hur de bäst ska kunna skydda sig mot hiv. Det är ofta en känslig fråga att prata om barn och sexualitet, och det är också sällan hiv/aids kopplas ihop med barns rättigheter. Rapporten bidrar till att lyfta dessa två viktiga perspektiv. Rädda Barnen och RFSU har genomfört en litteratursökning och analys av studier som har gjorts med barn (7-19 år) under de senaste tio åren i nio länder söder om Sahara för att samla information om vad barn tänker om hiv/aids, sexualundervisning och hälsovård och hur verksamhet kan förbättras för att bättre passa för barn och ungdomar. Författare: Rädda Barnen och RFSU 2007
Artikelnr: RFSU000066