Webbutik

Sexuell hälsa som en del av institutionsvården

En studie av personalens reflektioner kring kunskap och bemötande av sexualitet på behandlingshem. Författare: Hanna Byström, RFSU 2011
Artikelnr: RFSU000063