Webbutik

Rapporter

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Rapporten beskriver en utbildning i tonårssexualitet som RFSU skapade i samarbete med Meby behandlingshem under 2006. För RFSU:s del blev detta projekt en möjlighet att tillsammans med ett behandlingshem utarbeta ett arbetssätt för den här typen av verksamhet. Rapporten innehåller en presentation av Meby behandlingshem. Därefter följer en beskrivning av de behov och förutsättningar för sex- och samlevnadsundervisning som identifierats innan utbildningen. Kapitlet därefter tar upp de teman och perspektiv som ingick i utbildningen. Rapporten avslutas med en presentation av utvärderingarna samt en diskussion och analys kring hur utbildningen påverkat personalen och verksamheten. Författare: Maria Bergström och Stefan Laack, RFSU 2008

Ladda ner pdf
Artikelnr: RFSU000058
Offereras
Bild på Hiv, brott och straff

Hiv, brott och straff

Hiv är en komplicerad fråga tycker många. Ordet "smitta" kan väcka rädsla och ilska. Sverige är världsledande när det gäller antalet åtal och domar i relation till antalet människor som lever med hiv (drygt 5 000). Läs mer på rfsu.se

Endast som PDF

Artikelnr: RFSU000155
0,00 kr
Bild på Mödradödlighet

Mödradödlighet

Ur ett historiskt perspektiv och nutidens globala ur ett historiskt perspektiv och nutidens globala En rapport om mödradödlighet ur flera perspektiv för dig som vill ha en heltäckande bild i frågan. Hur ser det ut historiskt? Hur har man arbetat med frågan? Vad säger FN? Vad pa?verkar kvinnors hälsa i samband med graviditet? Och hur ser det ut idag? Författare: Christina Rogala, RFSU2011

Ladda ner pdf
Artikelnr: RFSU000060
Offereras
Bild på Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

En behandlingsmodell som prövats vid RFSU-kliniken Författare: Gullvi Sandin (leg psykoterapeut), Christina Rogala (leg barnmorska) och Marianne Göthberg (socionom och symboldramaterapeut), RFSU 2003

Ladda ner pdf 
Artikelnr: RFSU000061
Offereras
Bild på RFSU:s Sverigebarometer 2013

RFSU:s Sverigebarometer 2013

Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubvention, ungdomsmottagningarnas resurser och verksamheter, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig. Läs mer om den på rfsu.se

Endast som PDF
Artikelnr: RFSU000154
0,00 kr
Bild på Sex på köpet?

Sex på köpet?

Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete Den här rapporten beskriver behandlingsarbetet med en speciell grupp klienter - män som köper och kvinnor som säljer sex - som pågått under sammanlagt sex år vid RFSU-kliniken i Stockholm. Vad pågår inom dem, vad är det de gör med varandra, mannen och kvinnan som möts och byter pengar mot sex? Dessa frågor har varit vårt primära fokus för arbetet som redovisas här. Författare: Suzanna Boman och Elisabeth Green, RFSU 2004

Gratis. Fraktkostnad tillkommer.
Ladda ner pdf

 
Artikelnr: RFSU000062
Lagersaldo: 266
0,00 kr
Bild på Sexuell hälsa som en del av institutionsvården

Sexuell hälsa som en del av institutionsvården

En studie av personalens reflektioner kring kunskap och bemötande av sexualitet på behandlingshem. Författare: Hanna Byström, RFSU 2011

Ladda ner pdf
Artikelnr: RFSU000063
Offereras
Bild på Sexuella frågor och problem

Sexuella frågor och problem

RFSU-klinkens telefonrådgivning En sammanfattning av RFSU-klinikens telefonrådgivningsverksamhet. Vilka ringer? Vilka är frågorna? Hur har frågeställningarna ändrat sig över åren? Vilka undersökningar har gjorts tidigare rörande denna verksamhet? Författare: Suzanna Boman, RFSU 2007

Ladda ner pdf
Artikelnr: RFSU000064
Offereras
Bild på Sexuella problem hos unga par

Sexuella problem hos unga par

Sexuella problem hos unga par Under de senaste åren har allt fler unga par i åldrarna 20-35 år kontaktat RFSU-kliniken för sexuella problem i sin samlevnad. Sexuella problem hos unga par är en sammanställning av de som erbjudits rådgivning under åren 2001 och 2002; hur de unga parens sexuella frågeställningar och problem har sett ut och vilken hjälp de har fått. Förhoppningen är att denna rapport ska kunna leda fram till bland annat metodutveckling av arbetet med unga par med sexuella problem. Författare: Marianne Göthberg (RFSU-kliniken), RFSU 2004 

Ladda ner PDF
Artikelnr: RFSU000065
Offereras
Bild på Tell me more!

Tell me more!

Rapporten presenterar barns egna åsikter om hur de bäst ska kunna skydda sig mot hiv. Det är ofta en känslig fråga att prata om barn och sexualitet, och det är också sällan hiv/aids kopplas ihop med barns rättigheter. Rapporten bidrar till att lyfta dessa två viktiga perspektiv. Rädda Barnen och RFSU har genomfört en litteratursökning och analys av studier som har gjorts med barn (7-19 år) under de senaste tio åren i nio länder söder om Sahara för att samla information om vad barn tänker om hiv/aids, sexualundervisning och hälsovård och hur verksamhet kan förbättras för att bättre passa för barn och ungdomar. Författare: Rädda Barnen och RFSU 2007

Ladda ner pdf

 
Artikelnr: RFSU000066
Offereras
Bild på Whats love gotta do with it?

Whats love gotta do with it?

What´s love gotta do with it?
    
Reflections on psychotherapeutic work with the buyers and sellers of sex

This report describes psychotherapeutic work with a particular group of clients, namely men who buy and women who sell sex. It has been going on for a total of six years at the RFSU-clinic in Stockholm, and includes thirty men and twenty-five women. Besides offering appropriate psychotherapeutic treatment, the project has aimed at trying to understand more about the underlying psychological driving forces behind prostitution. Authors: Suzanna Boman och Elisabeth Green (RFSU-kliniken) RFSU 2005

For free. Delivery not included.
Download PDF
Artikelnr: RFSU000067
Lagersaldo: 233
0,00 kr
Bild på Våldtäkten drabbar också de anhöriga

Våldtäkten drabbar också de anhöriga

En rapport från RFSU-kliniken. Författare: Marianne Göthberg (RFSU-kliniken), RFSU 2006

Ladda ner pdf
Artikelnr: RFSU000068
Offereras