Webbutik

Rapporter

Visa som
Sortering
Visa per sida
Attribut
Bild på "Vill du ligga med mid då?" - En kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

"Vill du ligga med mid då?" - En kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

”Min sexualitet – min rätt” är ett projekt av organisationerna RFSU och Funktionsrätt Sverige under åren 2020-2023. Tillsammans vill de lära sig mer om situationen för personer med en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Projektet tittar specifikt på hur personerna mår och tänker kring sex, sexualitet och hälsa. Målet är mer kunskap, att arbeta för rättigheter och en bättre situation för personer med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Rapporten berättar hur personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom mår när det gäller sex och relationer. Rapporten har lättlästa sammanfattningar i början av alla avsnitt.
Artikelnr: RFSUD-92975
0,00 kr
Bild på Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Rapporten beskriver en utbildning i tonårssexualitet som RFSU skapade i samarbete med Meby behandlingshem under 2006. För RFSU:s del blev detta projekt en möjlighet att tillsammans med ett behandlingshem utarbeta ett arbetssätt för den här typen av verksamhet. Rapporten innehåller en presentation av Meby behandlingshem. Därefter följer en beskrivning av de behov och förutsättningar för sex- och samlevnadsundervisning som identifierats innan utbildningen. Kapitlet därefter tar upp de teman och perspektiv som ingick i utbildningen. Rapporten avslutas med en presentation av utvärderingarna samt en diskussion och analys kring hur utbildningen påverkat personalen och verksamheten. Författare: Maria Bergström och Stefan Laack, RFSU 2008
Artikelnr: RFSU000058
0,00 kr
Bild på Föräldrarskap på (o)lika villkor - föräldrarskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Föräldrarskap på (o)lika villkor - föräldrarskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Det vittnar personer med funktionsnedsättning om i en ny rapport som släpps av Funktionsrätt Sverige och RFSU. Genom intervjuer och samtal med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lyfter den nya rapporten “Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagen Sverige” erfarenheter och tankar av att bilda familj och skaffa barn – eller valet att avstå när samhällsinsatser och information brister. Rapporten är skriven av juristen och författaren Hanna Gerdes inom projektet Min sexualitet – min rätt som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.
Artikelnr: RFSUD-92976
0,00 kr
Bild på Heder och sexualundervisning (rapport)

Heder och sexualundervisning (rapport)

"I början det är liksom en chock ... och sen man blir nyfiken!"
Röster om sexualundervisning från unga med erfarenhet av hedersnormer

Pris 49 kr (frakt tillkommer med 49 kr)
Ladda ner PDF 0 kr.
Artikelnr: RFSUW-87500
Lagersaldo: 52
49,00 kr
Bild på Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen

Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen

En kartläggning av kursplaner och resonemang kring innehåll

Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning från 2016 av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i kursplanerna på lärarutbildningarna. Kartläggningen gjordes av Malmö universitet och RFSU på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I rapporten ges också en historisk tillbakablick på diskussionen om sexualkunskap på lärarutbildningarna och förslag på åtgärder. Indikatorer som normkritik, värdegrund och likabehandling återfinns i kursplanerna, medan indikatorer som mer specifikt rör sexualitet, sexuell hälsa och hbtq är mindre förekommande.
Artikelnr: RFSUD-68176
0,00 kr
Bild på Les jeunes hommes, partenaires égaux

Les jeunes hommes, partenaires égaux

Ce livre a été conçu dans le cadre du projet YMEP, qui est une collaboration entre les associations membres de l'IPPF (the International Planned Parenthood Federation) du Kenya, de Tanzanie, d'Ouganda, de Zambie et de Suède. Par Erik Centerwall et Stefan Laack, Traduction: Camilla Bouchta

Download PDF
Artikelnr: RFSU000031
Offereras
Bild på Men Subjected to Sexual Abuse

Men Subjected to Sexual Abuse

In this report we describe our experiences of six years of psychotherapeutic work with men subjected to sexual abuse. The report focuses on the inner experiences of the men. Based on a psychological perspective we have wanted to create a  deeper understanding of the inner world and the subjective perceptions. We also highlight the interplay between the inner perception and society’s values when it comes to abused men, because society’s norms and values concerning masculinity
and sexuality affect both victim and therapist. The report is mainly aimed at therapists who might meet men subjected to sexual abuse in social services, healthcare, youth services and victim support, etc.

50 SEK, Delivery not included, 49 SEK

Download PDF.
Artikelnr: RFSU000402
Lagersaldo: 50
20,00 kr
Bild på Män utsatta för sexuella övergrepp

Män utsatta för sexuella övergrepp

Samhällets normer och värderingar kring maskulinitet och sexualitet påverkar synen på män som offer för sexuella övergrepp. Det viktiga arbete som gjorts genom åren med fokus på kvinnliga offer har på många sätt banat väg för att kunna se och erkänna mäns utsatthet men fortfarande är män som offer för sexuella övergrepp en osynliggjord grupp av brottsoffer. 

Under några år har vi som psykoterapeuter på RFSU-kliniken haft ett särskilt fokus på män som utsatts. I rapporten beskriver vi våra erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt RFSU-kliniken. Utifrån ett psykologiskt perspektiv har vi velat skapa en djupare förståelse för männens subjektiva upplevelser. Rapporten vänder sig till alla som kan tänkas möta män utsatta för sexuella övergrepp inom socialtjänst, sjukvård, ungdomsmottagningar och brottsofferjourer m. fl.

Inger Björklund och Suzanna Boman

Pris: 50 kr, Fraktkostnad tillkommer: 49 kr

Klicka för att komma till nedladdning av en pdf.
Artikelnr: RFSU000394
Lagersaldo: 49
20,00 kr
Bild på Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

En behandlingsmodell som prövats vid RFSU-kliniken Författare: Gullvi Sandin (leg psykoterapeut), Christina Rogala (leg barnmorska) och Marianne Göthberg (socionom och symboldramaterapeut), RFSU 2003

Ladda ner pdf 
Artikelnr: RFSU000061
Offereras
Bild på Rape  - a guide to victim care

Rape - a guide to victim care

The purpose of this booklet is to promote knowledge and understanding of how to meet victims of sexual abuse and violence. The booklet has chapters on patterns of rape, coping behaviours of the victim, crisis therapies and the driving forces underlying rape. Authors: Eva Hedlund & Marianne Göthberg, RFSU 2005

For free. Delivery not included.
Download PDF
Artikelnr: RFSU000033
Lagersaldo: 0
0,00 kr Slut i lager
Bild på RFSU:s Sverigebarometer 2013

RFSU:s Sverigebarometer 2013

Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubvention, ungdomsmottagningarnas resurser och verksamheter, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig. Läs mer om den på rfsu.se

Endast som PDF
Artikelnr: RFSU000154
0,00 kr
Bild på Sex på köpet?

Sex på köpet?

Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete Den här rapporten beskriver behandlingsarbetet med en speciell grupp klienter - män som köper och kvinnor som säljer sex - som pågått under sammanlagt sex år vid RFSU-kliniken i Stockholm. Vad pågår inom dem, vad är det de gör med varandra, mannen och kvinnan som möts och byter pengar mot sex? Dessa frågor har varit vårt primära fokus för arbetet som redovisas här. Författare: Suzanna Boman och Elisabeth Green, RFSU 2004

Gratis. Fraktkostnad tillkommer.
Ladda ner pdf

 
Artikelnr: RFSU000062
Lagersaldo: 261
0,00 kr