Webbutik

Rapporter

Visa som Rutnät Lista
Sortering
Visa per sida
Bild på Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Att bemöta sexualitet och relationer på ett behandlingshem

Rapporten beskriver en utbildning i tonårssexualitet som RFSU skapade i samarbete med Meby behandlingshem under 2006. För RFSU:s del blev detta projekt en möjlighet att tillsammans med ett behandlingshem utarbeta ett arbetssätt för den här typen av verksamhet. Rapporten innehåller en presentation av Meby behandlingshem. Därefter följer en beskrivning av de behov och förutsättningar för sex- och samlevnadsundervisning som identifierats innan utbildningen. Kapitlet därefter tar upp de teman och perspektiv som ingick i utbildningen. Rapporten avslutas med en presentation av utvärderingarna samt en diskussion och analys kring hur utbildningen påverkat personalen och verksamheten. Författare: Maria Bergström och Stefan Laack, RFSU 2008

Ladda ner pdf
Offereras
Bild på Hiv, brott och straff

Hiv, brott och straff

Hiv är en komplicerad fråga tycker många. Ordet "smitta" kan väcka rädsla och ilska. Sverige är världsledande när det gäller antalet åtal och domar i relation till antalet människor som lever med hiv (drygt 5 000). Läs mer på rfsu.se

Endast som PDF

0,00 kr
Bild på Kådiskollen 2013

Kådiskollen 2013

Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU.

Gratis. Fraktkostnad tillkommer

Ladda ner pdf
0,00 kr
Bild på KÅDISKOLLEN 2013/SEX OG KONDOM OG SÅNN 2013 (DANSKA)

KÅDISKOLLEN 2013/SEX OG KONDOM OG SÅNN 2013 (DANSKA)

Sex og kondom og sånn 2013 er baseret på resultaterne fra en statistisk undersøgelse, som er blevet udført af analysefirmaet NORM (Norm Research & Consulting AB) på vegne af RFSU. Undersøgelsen blev udført over internettet i januar 2013 gennem et såkaldt access panel. Udvalgsgrundlaget for respondenterne er personer, som bor i Sverige, Norge, Finland og Danmark, er mellem 15 og 65 år og har haft sex mindst én gang.

Ladda ner PDF

0,00 kr
Bild på KÅDISKOLLEN 2013/SEX OG KONDOM OG SÅNN 2013 (NORSKA)

KÅDISKOLLEN 2013/SEX OG KONDOM OG SÅNN 2013 (NORSKA)

Sex og kondom og sånn 2013 er basert på resultatet fra en statistisk signifikant undersøkelse som er gjort av gallupfirmaet NORM (Norm Research & Consulting AB) på oppdrag fra RFSU. Undersøkelsen ble gjennomført på nett via et såkalt aksesspanel i januar 2013. Utvalgsrammen for respondentene er: Bosatt i Sverige, Norge, Finland eller Danmark, alder 15–65 år, har hatt sex minst én gang.

Ladda ner PDF

0,00 kr
Bild på KÅDISKOLLEN 2013/SUOMI KONDOMITTARI 2013 (FINSKA)

KÅDISKOLLEN 2013/SUOMI KONDOMITTARI 2013 (FINSKA)

Kondomittari 2013 perustuu tuloksiin tilastollisesti merkitsevästä tutkimuksesta, jonka tutkimusyhtiö NORM (Norm Research & Consulting AB) toteutti RFSU:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin internetissä ns. saavutettavuusraadin (access panel) kautta tammikuussa 2013. Otanta käsittää 15–65-vuotiaat Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa asuvat henkilöt, jotka ovat harrastaneet seksiä vähintään kerran.

Ladda ner PDF

0,00 kr
Bild på Men Subjected to Sexual Abuse

Men Subjected to Sexual Abuse

In this report we describe our experiences of six years of psychotherapeutic work with men subjected to sexual abuse. The report focuses on the inner experiences of the men. Based on a psychological perspective we have wanted to create a  deeper understanding of the inner world and the subjective perceptions. We also highlight the interplay between the inner perception and society’s values when it comes to abused men, because society’s norms and values concerning masculinity
and sexuality affect both victim and therapist. The report is mainly aimed at therapists who might meet men subjected to sexual abuse in social services, healthcare, youth services and victim support, etc.

50 SEK, Delivery not included, 49 SEK

Download PDF.
50,00 kr
Bild på Män utsatta för sexuella övergrepp

Män utsatta för sexuella övergrepp

Samhällets normer och värderingar kring maskulinitet och sexualitet påverkar synen på män som offer för sexuella övergrepp. Det viktiga arbete som gjorts genom åren med fokus på kvinnliga offer har på många sätt banat väg för att kunna se och erkänna mäns utsatthet men fortfarande är män som offer för sexuella övergrepp en osynliggjord grupp av brottsoffer. 

Under några år har vi som psykoterapeuter på RFSU-kliniken haft ett särskilt fokus på män som utsatts. I rapporten beskriver vi våra erfarenheter från det psykoterapeutiska arbetet med utsatta män som sökt RFSU-kliniken. Utifrån ett psykologiskt perspektiv har vi velat skapa en djupare förståelse för männens subjektiva upplevelser. Rapporten vänder sig till alla som kan tänkas möta män utsatta för sexuella övergrepp inom socialtjänst, sjukvård, ungdomsmottagningar och brottsofferjourer m. fl.

Inger Björklund och Suzanna Boman

Pris: 50 kr, Fraktkostnad tillkommer: 49 kr

Klicka för att komma till nedladdning av en pdf.
50,00 kr
Bild på Mödradödlighet

Mödradödlighet

Ur ett historiskt perspektiv och nutidens globala ur ett historiskt perspektiv och nutidens globala En rapport om mödradödlighet ur flera perspektiv för dig som vill ha en heltäckande bild i frågan. Hur ser det ut historiskt? Hur har man arbetat med frågan? Vad säger FN? Vad pa?verkar kvinnors hälsa i samband med graviditet? Och hur ser det ut idag? Författare: Christina Rogala, RFSU2011

Ladda ner pdf
Offereras
Bild på Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

Omhändertagande av unga kvinnor med vestibulit

En behandlingsmodell som prövats vid RFSU-kliniken Författare: Gullvi Sandin (leg psykoterapeut), Christina Rogala (leg barnmorska) och Marianne Göthberg (socionom och symboldramaterapeut), RFSU 2003

Ladda ner pdf 
Offereras
Bild på Rape  - a guide to victim care

Rape - a guide to victim care

The purpose of this booklet is to promote knowledge and understanding of how to meet victims of sexual abuse and violence. The booklet has chapters on patterns of rape, coping behaviours of the victim, crisis therapies and the driving forces underlying rape. Authors: Eva Hedlund & Marianne Göthberg, RFSU 2005

For free. Delivery not included.
Download PDF
0,00 kr
Bild på RFSU:s Sverigebarometer 2013

RFSU:s Sverigebarometer 2013

Sverigebarometern är RFSU:s rikstäckande granskning av Sveriges landsting och regioner. I årets upplaga har vi kartlagt skillnader i preventivmedelssubvention, ungdomsmottagningarnas resurser och verksamheter, skillnader mellan regler för assisterad befruktning, samt möjligheten att sterilisera sig. Läs mer om den på rfsu.se

Endast som PDF
0,00 kr