Webbutik

Ottar #4 2016

Tema: Barn Sexualiteten a¨r fo¨ra¨nderlig och betydelsen skiftar genom livet, men den tar sin bo¨rjan redan i barndomens nyfikna utforskande av kroppen. Barns sexualitet a¨r fo¨rva°nansva¨rt kontroversiell, sa° pass att en del ifra°gasa¨tter om den ens existerar.

I va¨rsta fall blir barnkroppen ett slagtra¨ i en ideologisk kamp. I ba¨sta fall fa°r barns sexualitet vara precis det den a¨r: En pirrig ka¨nsla i kroppen. En lekfull uppta¨cktsfa¨rd. Na°got alldeles eget.

Pris 10 kr (exkl frakt 49 kr)
Lagerstatus: 117 i lager
Artikelnr: RFSU000398
10,00 kr

Tema: Barn Sexualiteten är föränderlig och betydelsen skiftar genom livet, men den tar sin början redan i barndomens nyfikna utforskande av kroppen. Barns sexualitet är förvånansvärt kontroversiell, så pass att en del ifrågasätter om den ens existerar.

I värsta fall blir barnkroppen ett slagtraä i en ideologisk kamp. I bästa fall får barns sexualitet vara precis det den är: En pirrig känsla i kroppen. En lekfull upptäcktsfärd. Något alldeles eget.

Pris 10 kr (exkl frakt 49 kr)

ottar.se