Webbutik

Metod och handledarmaterial

Visa som Rutnät Lista
Sortering
Visa per sida
Bild på A Sexatlas for Schools

A Sexatlas for Schools

A Guide for the planning and implementation of teaching programmes in this area for primary, junior secondary and senior secondary schools. Editor: Hans Olsson, ©RFSU 2004

Download PDF
0,00 kr
Bild på Atlas sexuel des ecoles

Atlas sexuel des ecoles

Sexualité et relations personelles : Guide pour la progammation et la mise en oeuvre de l'einsegnement de cette matiére au primaire et au secondaire.

Download PDF
0,00 kr
Bild på Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan

Sexuella trakasserier är vanligt i skolan och påverkar arbetsmiljö, elevers skolprestationer, relationer, självbild, sexualitet och hälsa. Det är således ett stort problem men på samma gång ett tacksamt ämne att arbeta med - det är något många har erfarenheter av och tankar om, samtidigt som få pratar om det. RFSU har tagit fram en handledning med följande innehåll: Vad är sexuella trakasserier?Metoder att använda med äldre eleverMetoder att använda med yngre eleverLektionsupplägg och Tips på materialProducent: Sandra Dahlén, RFSU 2010

Ladda ner PDF
Offereras
Bild på BARNS SEXUALITET – en vägledning

BARNS SEXUALITET – en vägledning

Alla människor föds med en sexualitet. I barndomen kan det innebära en nyfikenhet på den egna och andras kroppar, eller ett intresse för att leka utforskande lekar. Den här skriften är ett stöd till föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra som vill prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer.

Text: ©RFSU 2015

Pris: 15 kr

Ladda ner PDF
15,00 kr
Bild på Berör sexualitet i socialt arbete

Berör sexualitet i socialt arbete

Fokus i denna skrift ligger på grundläggande kunskaper och att inspirera till att ta upp sexualitet i enskilda samtal, grupparbeten och vardagliga situationer med klienter. Terapeutiskt arbete tas inte upp. För djupare kunskap och utförligare beskrivning av metoder hänvisas till litteraturen som är listad längst bak i skriften. Att inkludera sexualitet behöver inte vara svårt och här förmedlas enkla tips på hur man kan gå tillväga. Välj de metoder som passar dig och prova dig fram till det förhållningssätt som fungerar i ditt arbete. Denna skrift ärr framtagen i samband med RFSU:s utbildningar 2010 för personal vid SiS behandlingshem. Text: Lilian Granlund, Redaktör: Maria Bergström, ©RFSU & 

SiS (Statens institutionsstyrelse) 2011Ladda ner PDF
Offereras
Bild på Den onaturliga naturen

Den onaturliga naturen

Kunskapsmaterialet innehåller ett 20-tal artiklar av olika forskare, lärare och skribenter om kön och sexualitet, hiv och naturvetenskapens didaktik. Bakgrunden till att vi gjort materialet, med stöd av Skolverket, är de nya skrivningarna i ämnesplanen för naturkunskap (och biologi). När de kom mötte både Skolverket och RFSU en osäkerhet bland lärare om vad de skulle ta upp, och de menade att de behövde mer kunskap för att kunna fullgöra sitt läraruppdrag. Det här materialet kan alltså ses som ett svar på det, och täcker några områden inom detta breda, spännande fält. ©RFSU 2012

Gratis. Fraktkostnad 49 kr tillkommer.

Ladda ner PDF
Offereras
Bild på En mångfald av metoder

En mångfald av metoder

- material för dig som arbetar med barn och unga

Presentation av metod- och handledarmaterial från RFSU. 8 sidor.

Endast som PDF.
0,00 kr
Bild på Hiv i skolan – några lektionsförslag

Hiv i skolan – några lektionsförslag

Många har konstaterat att det är tyst om hiv idag. Epidemin är under kontroll, det finns välfungerande behandling och det är förhållandevis få som har eller får hiv i Sverige. Samtidigt förfäras många över okunskapen om hiv, inte minst ungdomars brist på kunskaper.

Utvecklingen går fram fort och det är viktigt att att vara uppdaterad, så att undervisning inte förmedlar förlegade uppfattningar. Ofta präglas samtal om hiv i Sverige idag om hur det såg ut för 20 år sedan.

Klicka för att komma till nedladdning av en PDF.
0,00 kr
Bild på Hur funkar det?

Hur funkar det?

En pdf om sex- och samlevnadsundervisning i skolan Den berättar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och ungas frågor nu och förr. Tar upp den historiska delen samt vad kursplanerna säger för grundskolan och gymnasieskolan.
0,00 kr
Bild på Hur funkar det? (arabiska)

Hur funkar det? (arabiska)

Information on sex and relationship education in the swedish school. @RFSU 2011

Download PDF

0,00 kr
Bild på Hur funkar det? (What´s it all about?)

Hur funkar det? (What´s it all about?)

For free. Delivery not included.
Download PDF
0,00 kr
Bild på Jag visste när jag var tio

Jag visste när jag var tio

En handledning för att stödja homosexuella,bisexuella och transpersoner i skolan Skriften vänder sig till skolpersonal från förskola till gymnasium, men tonvikten är på tonåringar. Handledningen bygger på intervjuer med ungdomar, skolpersonal och forskare, och varvas med fakta och tips på hur man kan prata med barn och ungdomar. Författare: Anna Knöfel Magnusson & Hans Olsson, Illustrationer: Karin Nilsson, ©RFSU 2007

 Pris: 149,00 kr   Fraktkostnad tillkommer
Ladda ner PDF

149,00 kr