Webbutik

Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen

En kartläggning av kursplaner och resonemang kring innehåll

Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning från 2016 av kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i kursplanerna på lärarutbildningarna. Kartläggningen gjordes av Malmö universitet och RFSU på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I rapporten ges också en historisk tillbakablick på diskussionen om sexualkunskap på lärarutbildningarna och förslag på åtgärder. Indikatorer som normkritik, värdegrund och likabehandling återfinns i kursplanerna, medan indikatorer som mer specifikt rör sexualitet, sexuell hälsa och hbtq är mindre förekommande.
Artikelnr: RFSUD-68176

#sexualitet #samlevnad #lärarutbildning