Webbutik

Föräldrarskap på (o)lika villkor - föräldrarskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Det vittnar personer med funktionsnedsättning om i en ny rapport som släpps av Funktionsrätt Sverige och RFSU. Genom intervjuer och samtal med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lyfter den nya rapporten “Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagen Sverige” erfarenheter och tankar av att bilda familj och skaffa barn – eller valet att avstå när samhällsinsatser och information brister. Rapporten är skriven av juristen och författaren Hanna Gerdes inom projektet Min sexualitet – min rätt som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.
Artikelnr: RFSUD-92976