Webbutik

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan

Sexuella trakasserier är vanligt i skolan och påverkar arbetsmiljö, elevers skolprestationer, relationer, självbild, sexualitet och hälsa. Det är således ett stort problem men på samma gång ett tacksamt ämne att arbeta med - det är något många har erfarenheter av och tankar om, samtidigt som få pratar om det. RFSU har tagit fram en handledning med följande innehåll: Vad är sexuella trakasserier?Metoder att använda med äldre eleverMetoder att använda med yngre eleverLektionsupplägg och Tips på materialProducent: Sandra Dahlén, RFSU 2010

Ladda ner PDF
Artikelnr: RFSU000007